Turneringsskydningen af 1977

lerdue_ramt


Velkommen til Turneringsskydningen.

Her finder du opdaterede resultater fra turneringsskydningen. Du finder også kampprogrammerne og love og regler for turneringen.
Endelig finder du resultater fra de seneste år.

“Generalforsamling” for Turneringsskydningen afholdes onsdag d. 21 februar 2018 Kl. 19.30 i Hagested-Gislinges klubhus.
Forslag skal være udvalget i hænde senest d. 1 februar 2018.


Efterlysning:
Sponsorer, ligesom sidste år er sponsorater meget velkomne. Beløbet kan afregnes kontant eller indsættes på konto nr. 1726 0742 501 078.

Sponsorer:
Hagested-Gislinge
Tølløse-Vipperød
Anonymt bidrag modtaget

Udvalget

her